Programul politic al Partidului Noua Republică în perioada 2015-2016

Programul politic al Partidului Noua Republică în perioada 2015-2016


Noua Republică este un partid în reconstrucție care își propune să continue dezvoltarea sa pe baza principiilor înscrise în noul Statut, prin aplicarea în interiorul său a principiilor democratice ale separării și echilibrului puterilor: executivă (managerială), politică (deliberativă) și jurisdicțională (integritate).


Această democrație internă și implementarea mijloacelor de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților în interiorul partidului au ca scop identificarea, selectarea, instruirea şi promovarea în funcțiile publice, prin competiție bazată pe criterii de merit, a cetăţenilor liberi, competenţi şi oneşti, capabili să slujească eficient interesul legitim al cetățenilor.


În decurs de un an, Partidul va organiza suficiente filiale și va aduna suficienți noi membrii de valoare pentru ca, la viitorul Congres, să poată fi aleasă o conducere completă și capabilă să dezvolte, în continuare, Partidul, în așa fel încât la următorul ciclu electoral Noua Republică să obțină un scor suficient de mare pentru a putea influența decisiv politica statului în direcția valorilor sale.


Fără a neglija reconstruirea partidului, Noua Republică va participa la alegerile din 2016 la nivel local și parlamentar, 1) prin candidați ai partidului, 2) în alianță cu alte partide cu ideologie asemănătoare, pentru a susține forțele de centru-dreapta cu scopul câștigării a cât mai multor mandate sau 3) prin candidați independenți susținuți de Partid. Modalitatea concreta de participare în alegeri va fi hotărâtă, conform Statutului, de conducerea Partidului.


Până la încetarea mandatului parlamentar actual, Noua Republică va continua să promoveze și să susțină, prin senatorul său, Valeriu Todirașcu, inițiative legislative valoroase, necesare statului de drept și dezvoltării sustenabile a țării, capabile să crească prestigiul Noii Republici în societate și să permită alegătorilor să recunoască orientarea principială de centru-dreapta a Partidului, activitatea sa în interesul cetățenilor onești și activi.


Partidul Noua Republică va susține în continuare cu toate forțele:

· libertatea individuală, respectarea necondiționată a demnității umane, valorile tradiționale și familia,

· drepturile naturale și egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii,

· statul de drept și independența justiției,

· lupta anticorupție,

· îmbunățirea administrării țării,

· dezvoltarea sănătoasă a economiei,

· prioritizarea dezvoltării învățământului și sănătății ca sectoare sociale de maximă importanță strategică,

· dezvoltarea capacității de apărare a țării,

· stimularea investițiilor,

· reducerea birocrației,

· dezvoltarea infrastructurii,

· promovarea unor politici agricole care să permită dezvoltarea unei agriculturi eficiente, competitive,

· crearea unor pârghii economice necesare redresării eficiente a sistemului de asigurări sociale prin încurajarea muncii și crearea a noi locuri de muncă permițând, astfel, lărgirea bazei de impozitare, concomitent cu reducerea impozitării muncii,

· mai buna colectare a taxelor și reducerea economiei gri,

· simplificarea procedurilor în relațiile dintre stat și cetățeni.


Pe plan extern, Noua Republică va continua acțiunile de sprijinire a integrării europene a României ca stat independent și suveran, conform valorilor grupului Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (AECR), din care Noua Republică face parte, și va sprijini participarea României la acțiunile NATO pentru întărirea apărării frontierei de est a Alianței.


Partidul Noua Republică