User blogs

Partidul Noua Republică a adoptat un set de cinci principii de reformare, din care al doilea principiu menționează că: „Pentru a preveni blocajele sau abuzurile, cele trei puteri interne ale partidului - politică, executivă și jurisdicțională - vor fi egale și vor avea aceeași legitimitate, conferită de alegerea lor directă de către Congres”.

Constituția României prevede la Articolul 8, că partidele politice se constituie şi contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând principiile democraţiei, iar la Articolul 40, menționează că partidele care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva principiilor statului de drept sunt neconstituţionale.

Pentru a convinge cetățenii despre onestitatea și conformitatea organizării Partidului Noua Republică cu principiile constituționale, dar și pentru a menține interesul pentru jocul legitim al puterii politice, alegerea celor trei puteri va fi menționată în noul Statut și aplicată la următorul Congres, conform deciziilor asumate de conducerea PNR în 11 aprilie 2015, detalii aici.

Partidul Noua Republică se desprinde, astfel, de principiile centralismului democratic, care mimează democrația și dă posibilitatea liderilor să acapareze prea multă putere în detrimentul celorlalţi, ceea ce duce la baronizarea partidelor şi apoi la corupția generalizată.  

Mecanismele de cenzurare reciprocă dintre cele trei puteri, bazate pe principiul „checks and balances”, vor genera încrederea alegătorilor în selectarea şi promovarea candidaţilor și vor preveni situaţiile în care parlamentarii promovați de partid și aleşi pe listele acestora sunt condamnaţi pentru acte de corupţie sau conflicte de interese.

Cele trei puteri, au legitimitate și puteri egale, dar responsabilități diferite. Deciziile lor nu pot fi atacate de nicio altă putere a partidului, iar membrii acestor puteri nu vor putea face parte concomitent din celelalte puteri ale partidului:

- prima putere în partid – conducerea politică: Consiliul Politic Naţional (CPN), echivalentul Parlamentului, se va organiza și manifesta ca un for deliberativ, garantul principiilor și mecanismelor accesului corect la puterea politică, arbitrul neutru al respectării organizării democratice și al eficienței electorale, atât în viața politică internă, cât și în administrația statului, la toate nivelurile în care sunt implicați membrii partidului.

- a doua putere în partid – conducerea executivă: Consiliul Executiv Național (CEN), echivalentul Guvernului, va aplica în practică deciziile Congresului și ale CPN.

- a treia putere în partid – conducerea jurisdicţională: Consiliul de Integritate și Arbitraj Național (CIAN), echivalentul Curții Constituționale, a cărei existenţă este impusă de Legea partidelor, care garantează respectarea Statutului și a regulilor interne, având atribuţii privind tranşarea conflictelor de ordin juridic dintre membrii partidului şi organismele de conducere sau dintre diversele organisme de conducere ale partidului. CIAN va valida candidaţii partidului, din punctul de vedere al integrității, atât pentru funcţiile eligibile din partid cât şi pentru alegeri, și va reprezenta principalul mecanism de garantare a integrității candidaţilor propuşi pentru diverse funcţii în stat şi un mecanism de prevenire a corupției.


Partidul Noua Republică

BUCURESTI - 20 aprilie 2015

Partidul Noua Republică a adoptat un set de cinci principii de reformare, din care primul principiu menționează: „Pentru eliminarea conflictelor dintre diversele organisme ale Partidului și pentru a impune, prin puterea exemplului, aplicarea principiilor conducerii democratice ale statului de drept și în organizarea partidelor politice, reformarea PNR va avea la bază introducerea principiului separației puterilor interne în Partid și controlului reciproc al acestora”.
“Populismul violent şi ignoranţa au ucis democraţiile antice şi de aceea părinţii liberalismului clasic au gândit drepturile omului, libertatea individuală, democraţia modernă, statul de drept, separaţia puterilor în stat şi sistemul de checks and balances, ca să apere individul de popor şi poporul de sine însuşi. Este expresia cea mai înaltă a civilizaţiei umane. Dă la o parte acest scut şi ce vei descoperi va fi un monstru de nerecunoscut şi însetat de sânge”, Cristian Câmpeanu, România Liberă, 18.01.2014.

Corupţia afectează profund totalitatea păturilor sociale din România şi este cauza principală a sărăciei unei mari părţi a populaţiei. Lipsa respectului pentru cheltuirea banului public, necinstea şi lăcomia celor aleşi sau numiţi să administreze, în interesul cetăţenilor, banii acumulaţi la bugetul de stat, organizarea unor grupuri infracţionale aparţinând sau apropiate clasei politice, care au falimentat în mare parte societățile comerciale ale statului român, pentru ca apoi să le cumpere pe sume de nimic, au făcut ca România să fie în coada statelor UE în privinţa nivelului de trai.

Toate acestea au fost posibile pentru că, în România, nu se respectă principiile democratice garantate cetățenilor de către Constituție, este subminat continuu statul de drept şi se deturnează în interes personal sau se fură, pur şi simplu, banii cetăţenilor colectaţi prin taxe şi impozite.

Puterea politică este acaparată, astăzi, în mod nelegitim, de un grup restrâns de cetățeni, ajunşi în fruntea ţării prin mijloace nedemocratice și necinstite, prin tranzacționarea accesului la funcții în partid și pe lista candidaților pentru alegerile locale și naţionale folosindu-se de banii cetățenilor, deturnaţi de cei care au obținut și dețin acum o mare influenţă economică, obținută prin contracte preferențiale cu statul.

Prosperitatea cetățenilor și a statului român sunt confiscate de actuala clasă politică, iar exportul comportamentului nedemocratic din interiorul partidelor politice către organismele statului este urmarea deficienţelor actualelor legi a partidelor politice şi a alegerilor, legi care nu garantează cetățenilor imposibilitatea apariţiei şi funcţionării unor partide nedemocratice.

Cetățenii români sunt prizonierii actualei clase politice, iar soarta lor, ca și soarta României, depind de modul cum sunt şi vor fi organizate, în viitor, actualele partide şi de modul cum sunt şi vor fi alcătuite şi respectate legile ţării.

Asistentul secretarului de stat al SUA Victoria Nuland a declarat, într-un interviu acordat MEDIAFAX în 14 ianuarie 2015, că asistăm la „un nou început politic pentru România” şi este nevoie de „progrese reale pentru cetăţenii României pentru că e clar că asta au cerut oamenii când s-au prezentat la urne”.

Statul Român, a încălcat garanțiile prevăzute în Constituţie privind sistemul politic, format din partide care respectă principiile democratice, legea partidelor obstrucționând, prin omisiune, transpunerea în corpul legii a principiilor democratice, inclusiv în organizarea internă a partidelor.

Această stare, în care partidele politice nu respectă principiile constituționale democratice în organizarea lor internă, a fost abordată și clarificată printr-o serie de demersuri ale reprezentantului PNR în Senatul României, care au permis obținerea următoarelor confirmări ale Avocatului Poporului și Curții Constituționale a României:

- Adresa Avocatului Poporului cu nr. 5010/18.06.2014 menționează: „Neincluderea principiilor democratice în prevederile legii reprezintă o omisiune legislativă. Cum statutul este legea internă care guvernează partidele politice, el trebuie să conţină atât principiile democratice, nu numai sub forma unor afirmaţii, ci şi ca dispoziţii statutare concrete, care să garanteze, în mod practic, respectarea lor”, detalii aici.

- Decizia CCR nr. 35/1996 menționează: „activitățile neconstituționale ale partidelor politice nu se pot bucura de garanția Legii fundamentale, iar prevederile Art.8, alin.(2) din Constituție impun respectarea principiilor democrației, iar potrivit Art.37 alin.(2) din Constituție, partidele ce încalcă principiile precizate în acel alineat, sunt neconstituționale. În concluzie, garanția constituțională a misiunii publice îndeplinite de partid nu poate avea în vedere decât activitățile sale legale, conforme prevederilor și principiilor Constituției și legilor țării”.

- Decizia CCR nr. 530/2013 menționează: „potrivit Art.8, alin.(2) din Constituție, partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definitivarea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând … principiile democrației”, care coroborat cu răspunsul emis de Avocatul Poporului, arată că garanțiile constituționale privind respectarea principiilor democratice de către partide nu au fost incluse de politicienii parlamentari în Legea partidelor politice.

- Adresa Consiliul Legislativ cu nr. R468/31.03.2014 în care se argumentează juridic starea actuală a reflectării în legea partidelor politice a prevederilor Constituţionale privind principiile democraţiei și statului de drept, detalii aici.

Din acest motiv Partidul Noua Republică va include principiul democratic al separației puterilor și controlului reciproc al acestora în noul său Statut, dând un exemplu cetățenilor privind reformarea din interior, pe principii constituționale, asumate de conducerea PNR în aprilie 2015, detalii aici.


Partidul Noua Republică

BUCURESTI - 16 aprilie 2015

Luând act de demisia Președintelui Mihail Neamțu și a mai multor persoane din conducerea centrală a Partidului, Comitetul Executiv Național, forul suprem de conducere al Partidului Noua Republică între două Congrese, a adoptat principiile si măsurile de reformare a Partidului pentru perioada imediat următoare.Partidul Noua Republică

Comitetul Executiv Național, în sedințe consecutive derulate în perioada martie-aprilie 2015, a adoptat următoarele principii de reformare a Partidului, pe baza cărora se vor modifica Statutul și Codul de integritate, precum și regulamentele interioare ce vor fi aprobate de viitorul Congres:

i. Pentru eliminarea conflictelor dintre diversele organisme ale Partidului și pentru a impune, prin puterea exemplului, aplicarea principiilor conducerii democratice ale statului de drept și în organizarea partidelor politice, reformarea Partidului Noua Republică va avea la bază introducerea principiului separației puterilor interne în Partid și controlului reciproc al acestora.

ii. Pentru a preveni blocajele sau abuzurile, cele trei puteri interne ale partidului: a. politică/deliberativă, b. executivă și c. jurisdicțională, vor fi egale și vor avea legitimitatea conferită de alegerea lor direct de către Congres.

iii. Pentru a se garanta integritatea individuală și instituțională și competența în relație cu funcția de partid, traiectoriile profesionale interne vor fi asumate din timp și separate. Prin separarea traiectoriilor membrilor partidului, respectiv: a) conducerea și construcția partidului, b) elaborarea, școlarizarea și promovarea politicilor publice și c) candidat al partidului în alegeri. Astfel, prin competiția internă transparentă și meritocratică, se vor selecta, pregăti și promova propriii candidați pentru administraţia publică, în vederea bunei guvernări a țării.

iv. Pentru a garanta promovarea oamenilor valoroşi în conducerea Partidului și a celor mai valoroase proiecte, Partidul va organiza alegeri anuale pentru toate structurile sale de conducere, iar candidații la aceste funcții, ca și candidații pentru funcțiile elective din stat, vor fi verificați și certificați de comisia de integritate, forum jurisdicțional independent al partidului.

v. Pentru a asigura eficienţa maximă a efortului uman, material și financiar și transparența faţă de electorat, garanția credibilităţii noastre, candidaturile pentru funcțiile eligibile din stat vor fi asumate de către Congresul partidului, cu un an înaintea alegerilor.

În ședința Comitetului Executiv Național din data de 8 aprilie 2015 s-au adoptat următoarele rezoluții:

1. Comitetul Executiv Național condamnă abuzurile conducerii Partidului Noua Republică care, prin nerespectarea principiilor democratice în organizarea internă a Partidului, este responsabilă în mare parte de insuccesul electoral din anul 2014 şi de diminuarea şanselor electorale la alegerile locale şi parlamentare din 2016. Comitetul Executiv Național constată că Partid Noua Republică se află în stare de criză politică prin demisia în bloc a unor persoane din conducerea partidului şi, în consecinţă, decide reformarea profundă a partidului pe baza asumării celor 5 principii şi valori, agreate anterior, pe care le consideră originale pe piaţa politică şi  potrivite să asigure accesul în condiţii de integritate, competiţie şi eficienţă la puterea politică în interiorul partidului şi, apoi, prin succes electoral, la puterea politică din stat.

2. Pentru punerea în practică a reformei interne a Partidul Noua Republică, Comitetul Executiv Național a înfiinţat o Comisie de reformare, formată din membri care, prin activitatea lor anterioară, au dovedit adeziunea la principiile democratice încălcate în trecut de conducerea partidului, Comisie ce va avea un mandat limitat până la viitorul Congres și care va elabora noul Statut şi Cod de integritate şi va organiza Congresul în următoarele 4 luni.

3. Comitetul Executiv Național este conştient că reformarea Partidului Noua Republică va necesita timp, probabil un ciclu electoral de 4 ani, până la obţinerea unui scor electoral semnificativ, posibil de obţinut la alegerile din 2020. Participarea la alegerile din 2016 va fi, din nefericire, afectată de actuala criză internă a partidului şi ţinta electorală în 2016 va fi mai modestă.

4. Comitetul Executiv Național stabileşte că membrii Partidului Noua Republică şi ai Asociaţiei Noua Republică care, din diverse motive, au fost nevoiţi să părăsească partidul sunt bine-veniţi înapoi, dacă îmbrăţişează principiile pe care se bazează reformarea partidului şi, în cazul revenirii, sunt îndreptăţiţi să li se recunoască vechimea în partid incluzând perioada întreruperii cotizării, putând, astfel, şi, după semnarea adeziunii la Partidului Noua Republică, pot participa cu drept de vot şi candida pentru funcţii în partid la viitorul Congres.

5. Comitetul Executiv Național stabileşte că actuala conducere a Partidului Noua Republică îşi restrânge activitatea la strictul necesar pentru a asigura continuitatea juridică şi financiară a partidului, iar pregătirea şi derularea Congresului vor fi organizate de Comisia de reformă.

6. Comitetul Executiv Național mandatează Secretarul general să culeagă datele şi să întocmească un raport pe care îl va prezenta la şedinţa următoare, pentru a se realiza un tablou complet al situaţiei actuale a PNR: numărul de organizaţii din teritoriu, numărul de membri cotizanţi, situaţia juridică actuală a partidului, deciziile neaplicate ale Congreselor, actele aprobate de Congres și nedepuse pentru validare de Tribunalul Bucureşti, datoriile curente, inclusiv cotizaţia anuală de membru AECR, gestiunea mijloacelor fixe şi mobile ale partidului şi situaţia preluării bunurilor de la vechea conducere. Se va realiza un audit financiar până la data Congresului şi rezultatul acestuia se va comunica la Congres.


PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ

BUCURESTI - 11 aprilie 2015


Lorin Ciobanu - Secretar General

E-mail: lorin.ciobanu@gmail.com

Adresa: Bulevardul Schitu Măgureanu, Nr. 17, Et. Parter, Ap.1 , Sector 1, Bucureşti

Orange: 0752 964 145 / Vodafone: 0727 245 776 / Romtelecom: 021 313 95 25

Pages: « 1 2 3

Tag Search