User blogs

Se propune modificarea Codului penal care să prevadă aplicarea unei pedepse cu închisoarea sau amendă penală şi retragerea diplomei sau titlului obţinut prin plagiat, dacă utilizarea plagiatului a avut un rol determinant în acordarea acelei diplome sau titlu.

În data de 8 septembrie 2015 Partidul Noua Republică a depus la Parlament, prin senatorul său Valeriu Todirașcu, o inițiativă legislativă privind asimilarea în Codul penal a plagiatului cu înșelăciunea. Detalii aici.

Acum plagiatul poate fi pedepsit în România doar pentru furt intelectual și numai în cazul în care autorul lucrării reclamă așa ceva, conform Legii nr.8/1996 a drepturilor de autor și drepturile conexe. 

Rămân, însă, nepedepsite de Codul penal restul efectelor produse de plagiat, care generează un conflict major în societate, generând următoarele prejudicii pentru întreaga societate: 
- pervertește sensul cercetării oneste și înțelesul public al meritului academic prin valoare individuală şi muncă cinstită asiduă;
- pervertește procesul de obținere pe cale cinstită a diplomelor omologe, unde deținători de diplome obținute cinstit, se văd apreciați și comparați la grămadă cu plagiatorii;
- pervertește recunoașterea pe plan internațional a diplomelor şi titlurilor obținute în România, ceea ce ar reprezenta o sancțiune severă, nemeritată, pentru cei care îşi obțin titlurile respective pe merit;
- pervertește orice competiție onestă în procesul de participare și câștigare prin fraudă în cadrul concursurilor organizate pentru ocuparea de posturi.

Comisia Europeană a fost solicitată în anul 2014 să se pronunțe dacă plagiatul, utilizat pentru obținerea unei diplome sau titlu academic este incriminat ca înşelăciune în țările membre UE şi dacă acest tip de sancționare ar fi util să fie generalizat în UE pentru reducerea numărului de diplome şi titluri academice obținute printr-o astfel de fraudă, iar în septembrie 2014 a emis următorul răspuns, din partea fostului Vicepreședintele al Comisiei Europene pe probleme de justiție, Doamnei Viviane Reding:
”Voi răspunde îngrijorărilor exprimate cu privire la combaterea plagiatului comis în scopul obținerii unei diplome sau a unui titlu academic. Comisia Europeană este de acord că acest comportament este dăunător nu doar pentru autorul lucrării plagiate, ci şi pentru instituțiile care conferă plagiatorului avantajul nemeritat”. Detalii aici.
 
Legea trebuie să pedepsească plagiatul indiferent dacă autorul originalului se consideră sau nu prejudiciat sau dacă reclamă sau nu furtul intelectual, pentru că plagiatorul obține un beneficiu prin fraudă, în dauna societății în ansamblul său şi al tuturor celor care au obținut diplome omologe pe cale cinstită.

Inițiative legislative similare, pentru asimilarea plagiatului cu înșelăciunea, au făcut obiectul dezbaterii parlamentare în anii 2013-2015 dar prin ocolirea procedurii de solicitare a unui aviz consultativ de la Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum prevede Legea nr.317/2004 privind CSM, la Art.38: „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea Autorității judecătoreşti”.

Din aceste motive a fost redepusă la Parlament actuala inițiativă legislativă privind plagiatul.

Cetățenii vor fi astfel protejați de lege împotriva efectelor fraudării prin plagiat.

Partidul Noua Republică
București, 11 septembrie 2014

Comunicatul oficial îl puteţi descărca de aici
Ideologia și crimele comunismului nu sunt mai puțin condamnabile decât cele ale fascismului. Noua Republică propune ca România să aibă o legislație asemănătoare cu cea care prevede acum măsuri similare adoptate împotriva ideologiei fasciste, conform OUG 31/2002, actualizată prin Legea 217/2015.


Partidul Noua Republică, prin senatorul său Valeriu Todirașcu, în data de 8 septembrie 2015 a depus la Parlament o inițiativă legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.


Un alt regim criminal, cel fascist, face obiectul unei legi a statului Român prin OUG nr.31/2002, actualizată prin Legea nr. 217/2015, care privește „interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”.


Ideologia și crimele comunismului nu sunt mai puțin condamnabile decât cele ale fascismului. Legislația română trebuie să prevadă măsuri asemănătoare celor adoptate împotriva ideologiei fasciste, pentru a evita, în țara noastră, propaganda comunistă și reapariţia unor organizații de tip comunist.


Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) afirma în Rezoluţia nr. 1481/2006: „Regimurile comuniste totalitare care au existat în Europa Centrală și Orientală în ultimul secol și care încă există în mai multe țări ale lumii au fost marcate fără excepție de violarea masivă a drepturilor omului. Aceste violări, care variază după cultura, țara și perioada istorică, includ asasinatele și execuțiile, fie individuale, fie colective, decesele în lagărele de concentrare, moartea prin înfometare, deportările, tortura, munca forțată și alte forme de teroare fizică colectivă, persecuțiile pe motive etnice sau religioase, atingerile la libertatea de conștiință, de gândire și de expresie, atingeri la libertatea presei și absența pluralismului politic.” „Crimele au fost justificate în numele teoriei luptei de clasă și al principiului dictaturii proletariatului. Interpretarea acestor două principii a legitimat “eliminarea” unor categorii de persoane considerate ca dăunătoare construcției unei societăți noi și, prin urmare, ca dușmani ai regimurilor comuniste totalitare. În fiecare țară, victimele au fost, în mare parte, naționale. Este cazul, mai ales, al populațiilor din fosta URSS, care au fost victime în număr mult mai mare decât alte naționalități.”


România, a condamnat ferm regimul comunist, în data de 18.12.2006 prin vocea Președintelui în fața Camerelor reunite ale Parlamentului: „Ca şef al statului român, condamn explicit şi categoric sistemul comunist din România, de la înfiinţarea sa, pe bază de dictat, în anii 1944-1947 şi până la prăbuşire, în decembrie 1989. Luând act de realităţile prezentate în Raport, afirm cu deplină responsabilitate: Regimul comunist din România a fost ilegitim şi criminal.”

Până acum, această condamnare nu a avut și consecințe juridice. Doar de curând s-au deschis procese penale împotriva unor criminali ai regimului comunist, procese ce nu s-au finalizat, încă, cu hotărâri definitive.


Constituția României interzice, la Art. 30 alin. (7), îndemnul la ură naţională, rasială, de clasă și violenţă publică, iar toate aceste garanții constituționale au fost transpuse acum în inițiativa legislativă a Noii Republici, respectiv:

- Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură de clasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, prezenta lege reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război;

- Prin organizaţie cu caracter comunist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor comuniste, precum ura şi violenţa pe motive de diferenţă de clasă socială, superioritatea unor pături sau clase sociale şi inferioritatea altora, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice;

- Nu constituie infracţiune fapta dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public;

- Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.


Inițiativă legislativă privind interzicerea organizaţiilor și simbolurilor cu caracter comunist vine în completarea susținerii de către Noua Republică a creării Tribunalului Internațional pentru Investigarea Crimelor Comunismului


Partidul Noua Republică

București, 09 septembrie 2015


Comunicatul oficial îl puteți descărca de AICI
Inițiativa legislativă o puteți descărca dAICI sau AICI

Guvernul României trebuie să inițieze constituirea unui Tribunal Internațional pentru Investigarea Crimelor Comunismului, alături de guvernele Cehiei, Georgiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei, care și-au declarat deja intenția.

Spre deosebire de crimele fascismului, care au fost condamnate atât politic cât și juridic, crimele comunismului împotriva umanității și crimele de război înfăptuite de statele comuniste nu au făcut, decât ocazional, obiectul unor procese internaționale.


Foști lideri comuniști, criminali notorii, sunt încă venerați de unii, iar chipurile lor și însemnele comuniste sunt utilizate pentru propaganda unor forțe ale stângii actuale. Utilizarea acestor însemne nu a fost pusă, încă, în afara legii, așa cum s-a întâmplat cu însemnele fasciste.


Este timpul ca regimurile totalitare, criminale comuniste să fie condamnate de către un tribunal internațional, pentru ca tânăra generație să conștientizeze ororile comise de acestea și să fie ferită de a repeta cumva, din necunoaștere, tragedia care a cuprins, în secolul al douăzecilea, o mare parte din omenire.


Tânăra generație trebuie să cunoască, nu numai din povestirile părinților și bunicilor, ci și din datele oficiale, inclusiv din deciziile unui Tribunal Internațional, crimele comise în numele „dreptului istoric” al „clasei muncitoare” de a prelua conducerea statului „lichidând” sau „reeducând” clasele „burghezo-moșierească” și a „chiaburilor”.


Alături de înființarea, la București, a unui Muzeu al comunismului, propunere legislativă pe care a inițiat-o în Parlament, Partidul Noua Republică cere Guvernului României să se alăture țărilor care, la Conferința de comemorare a 76 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, au cerut înființarea Tribunalului Internațional pentru investigarea crimelor comunismului.


Semnând această inițiativă, Guvernul Ponta va putea demonstra românilor și opiniei publice internaționale că nu este, așa cum afirmă unii, continuatorul guvernului comunist al „Epocii de aur” ceaușiste.


Partidul Noua Republică

Bucureşti, 5 septembrie 2015


Citeste mai mult: Noua Republică susţine crearea Tribunalului Internaţional pentru Investigarea Crimelor Comunismului

Nu vrem revoluții, nu vrem decât ca firescul să revină în viața noastră, nu vrem să ni se dea, ci să oferim, nu vrem să așteptăm, ci să facem, cu propriile noastre mâini, minți și inimi, un viitor pentru copiii noștri.

Nu mai vrem să ne fie rușine de cei pe care îi alegem să ne reprezinte.

De un sfert de veac, România, reintrată prin jertfă de sânge pe harta lumii libere în 1989, după o altă jumătate de veac de comunism, se zbate într-o perpetuă tranziție. Pasiunea extraordinară a scenei publice pentru subiectul politic nu numai că nu s-a diluat, dar a trecut în toți acești ani prin toate stările posibile, de la entuziasm la apatie, de la optimism la deznădejde, de la perseverența tuturor posibilităților la confuzia lui „orice este posibil”. Nu greșim spunând că astăzi românii se află pe culmile disperării, văzând cum, an de an, promisiunile sunt făcute spre a fi încălcate, corupția pare a fi generalizată, banul public este cheltuit discreționar și furat, statul este un soi de zeu modern nătâng, iar aspirațiile legitime ale indivizilor pentru o viață mai bună, dorința de prosperitate, de legalitate și justiție, dorința de a fi într-o țară în care îți place să trăiești, sunt permanent negate de o clasă politică monopolizată de o mână de partide derivate, în covârșitoarea lor majoritate, din păcatul originar al FSN-ismului. O clasă politică de tip castă privilegiată, de multe ori obtuză, limitată, incompetentă și de ce nu, rău intenționată.


Noi, cei care am creat Partidul Noua Republică, am făcut-o nu ca un simplu exercițiu politic, ci ca un strigăt de revoltă la adresa tuturor neputințelor ce ni s-au impus ca evidențe și pe care le refuzăm hotărât. Am făcut-o pentru că noi credem că această nație, cu bunele și relele ei, ca orice nație de pe pământ, nu este menită să se dizolve în magma istoriei fără a mai avea nimic de spus. Am făcut acest partid pentru că am conștientizat că e nevoie ca, atunci când vrei cu adevărat ceva, acel ceva să fie obținut de noi toți prin noi toți. Nu vrem revoluții, nu vrem decât ca firescul să revină în viața noastră, nu vrem să ni se dea, ci să oferim, nu vrem să așteptăm, ci să facem, cu propriile noastre mâini, minți și inimi, un viitor pentru copiii noștri. Unul cum noi înșine ne-am fi dorit să-l aflăm deja. Refuzăm să mai fim oaia neagră a Europei, nu mai vrem să ne fie rușine de cei pe care îi alegem să ne reprezinte și mai mult, suntem deciși să nu mai acceptăm culpa comună ca expresie a cinicului dicton "fiecare nație are conducătorii pe care îi merită". Poate fi adevărat, dar atunci trebuie să avem cu adevărat acei conducători pe care acest popor muncitor, inventiv, tolerant și mult încercat de istorie îi merită!


Pornim din nou cu convingerea că aceleași gânduri și frământări le-au nutrit și le-au simțit și predecesorii noștri. Unii dintre ei au făcut istorie, fie că au făcut-o pe cea bună sau nu. Unii dintre ei au greșit și ne-au împovărat trecutul cu trădări, abuzuri și lașități. Alții ne-au făcut să simțim că aparținem unei nații, nu unei populații aruncate la întâmplare pe harta lumii. Mulți, foarte mulți, au făcut lucruri extraordinare, proiectând, prin geniul și munca lor, România dincolo de granițele restrânse ale Balcanilor. Cei mai mulți dintre ei au făcut altceva, infinit mai important: au fost aici și au trăit firesc, după reguli scrise sau nescrise, dar neapărat după acele norme care ne-au permis nouă astăzi să moștenim o țară, așa cum e ea astăzi, una în care oamenii continuă să viseze, să creeze, să muncească, să creadă, să iubească, să vrea, să poată. Vor fi fiind mulți cei care nu pot face aceste lucruri, sau dintre aceia care se vor simți datori să ponegrească, să urască, să nu creadă și să nu iubească, să nu înțeleagă, să nu dorească și să se simtă liberi să facă toate acele lucruri care pentru noi, ceilalți, nu reprezintă firescul. Dar ce vă putem spune este că ei sunt doar o parte, o mică parte din poporul român. Cealaltă parte, majoritatea de cele mai multe ori tăcută, împărtășește, prin legile firii, aceleași aspirații spre bine, spre frumos, spre armonie, ca orice altă majoritate tăcută de oriunde, acele majorități care, în fapt, duc mereu viitorul mai departe.


România adevărată, cea atât de terfelită de imaginea ei publică uneori, este cea care, mai devreme sau mai târziu, în mod evident sau prin rezistență pasivă, dăinuiește și crede, poate, visează, speră și trăiește frumos, simplu și fără nevoia de a-și vedea existența pusă pe ecrane luminoase și interminabile afișe electorale. Este România profundă, a cărei existență nu se cere aprobată, regularizată, acceptată sau negată pentru un fapt pe cât de simplu, pe atât de dătător de speranță. Pentru că este aici, indiferent de cât de mult s-ar dori negată. Este aici pentru că noi suntem aici! Este prezentă oriunde mai există un român care visează să se întoarcă acasă, se vede în orice meserie profesată onest, apare oriunde cineva mai vorbește de vreo tradiție, va ieși mereu la iveală cât timp mai există oameni care știu diferența dintre „da” și „nu”, dar și valoarea lui „da” și „nu”, puse acolo unde trebuie, când trebuie.


Partidul Noua Republică este partidul acestor oameni, a acelora care vor să iasă din tăcere și să înlocuiască ei înșiși clasa politică de care ne este acum atât de rușine. Este piatra din Agora, un loc cu câteva tălpi mai sus de caldarâmul străzii, unde oricare dintre voi, cei care vreți să puneți capăt așteptării sterile, puteți veni să vorbiți pentru a fi auziți. Pentru că atunci când vrem democrație, trebuie să începem prin a o practica și pentru că aceasta este politica. Un loc de unde poți fi auzit. Restul vine de la sine.


Veniți dară să spuneți ce aveți de spus! Pășiți afară din masa auditoriului și cu voce calmă, dar fermă, spuneți ce credeți despre țara în care vrem să trăim! Ieșiți din anonimitatea cabinei de vot și spuneți-le celorlalți, celor pe care nu-i mai puteți vota, cum trebuie să facem, noi toți, pentru ca România profundă să iasă la suprafață!


Și nu vă fie teamă: o mie de oameni murmurând un crez se aud mai departe decât orice difuzor electoral.


Partidul Noua Republică
18 august 2015


Descărcaţi manifestul de aici.

Ne găsiți pe Facebook Twitter Google+

O propunere de reabilitare a politicii româneşti

Publicat la 12 august 2015 pe Rostonline.ro

Pe 19 septembrie are loc Congresul Partidului Noua Republică (sit oficial aici).


Două noutăţi aduce acest Congres în politica românească:


– stabileşte o nouă conducere, dar membrii vechii conduceri a NR şi ai Comisiei de Reformă nu au dreptul să candideze. Este primul partid care procedează astfel după ce si-a asumat un eşec. (De ex., ca fost membru CEN şi al Preşedinţiei interimare, eu nu am dreptul să candidez acum.)


– supune dezbaterii şi votului un Statut nou, complet diferit de al celorlalte partide. Membrul de partid îşi alege traiectoria de candidat pe liste sau de activist/consilier (al NR) şi va fi supus unor grile de selecţie a căror corectitudine este garantată de principiul separaţiei puterilor.


Mecanismul de selecţie a celor mai merituoşi candidaţi şi activişti de partid este inspirat de cel după care funcţionează partidele din SUA. Acest Statut îi oferă oricui are o competenţă într-un domeniu şi este atras de lumea politicii să ajungă candidat în condiţii corecte. Cei care nu doresc să fie candidaţi, dar au ceva de oferit societăţii, pot activa în filiale sau în departamentele partidului. Suntem un partid apărător al valorilor tradiţionale; nu întâmplător credinţa este strict necesară pentru a te înhăma la o asemenea construcţie.


Noua Republică pare să propună un model ideal şi greu de realizat. Totuşi, avem un semn că el deja funcţionează: noul Statut este elaborat de persoane competente şi pasionate, fără notorietate şi care nu doresc să candideze. Sunt persoane care pot fi asimilate celor care, după septembrie 2015, vor lucra în departamentele partidului.

 

Statutul vechi nu prevedea soluţii pentru o serie de situaţii care au contribuit la favorizarea unor erori şi abuzuri din partea vechii conduceri. Voi enumera câteva asemenea situaţii:


– puterea executivă centrală putea interveni discreţionar


– rezolvarea unui eventual conflict de interese nu era prevăzută


– asigurarea unei evidenţe a membrilor de partid şi a cvorumului respectiv nu era prevăzută


– poate cel mai important lucru: vechiul Statut nu permitea rezolvarea unui conflict din interiorul partidului. Conducerea nu era obligată să răspundă interpelărilor sau propunerilor membrilor de partid.


Vedeţi aici o comparatie între vechiul statut şi noul Statut.


Vedeţi aici o comparaţie a Statutelor după care funcţionează partidele.


Noua Republică propune un alt mecanism de selecţie a candidaţilor, a celor ce vor ajunge în administraţie sau Parlament. Am vazut ce au oferit alte partide prin modul lor de organizare şi de a propune candidaţi, obligând alegătorii la opţiunea „răul mai mic”.


Partidul trebuie reconstruit şi perfecţionat. Congresul este deschis oricui crede în reabilitarea politicii româneşti.

Vă puteţi implica în alegerea noii conduceri şi în votarea Statutului astfel:

 1. Stabilim o întâlnire

 2. Constituim Adunarea locală

3 Desemnăm delegații la Congresul din 19 sept. Delegaţii au şi dreptul să candideze pentru structurile de conducere.

4. Alegem conducerea centrală

5. Vedem ce putem face pentru alegerile din 2016. (e-mail: contact@nouarepublica.2n.ro)

Alina Ioana Dida
alinaioanadida.blogspot.ro

Ieri a avut loc o şedinţă interesantă a Filialei Bucureşti – Noua Republică.

 

Partidul s-a format ca răspuns la întrebarea „Mai e cineva aici?”. Mai sunt oameni care văd în politică soluţii la problemele societăţii? NR a răspuns, pe fond, la întrebare, prin constituire, afilierea europeană, participarea la alegeri în alianţa ARD în 2012 şi apoi, singuri pe liste, în mai 2014.

 

Acum NR se află în etapa în care trebuie să răspundă la întrebarea „cum facem?” Cum poate un om să acceadă la putere în partid, iar apoi în conducerea locală sau în Parlament? Ce le garantează oamenilor care au competenţă, pasiune şi dorinţa de a face politică că intră într-un sistem meritocratic de selecţie? Care este drumul de la membru de partid la cel de candidat pe liste, pe un loc eligibil? Drumul onoarei, nu al cumpărării unui loc sau a unei poziţii de conducere, făcută pentru satisfacerea intereselor personale şi de gaşcă. 

 

Corupţia din politica românească porneşte de la corupţia din interiorul partidelor. Din partide provin oamenii care ajung să deţină funcţii de conducere în Stat. Dacă modul de promovare în partid este centralizat, nelegitimat prin vot sau fără respectarea principiilor integrităţii, partidele ajung rapid corupte şi vor propune acelaşi tip de candidat electoratului, cel care generează corupţie şi oligarhie în conducerea Statului. Pentru a ieşi din cercul vicios, sintetizat magistral de opinia publică în sloganul „toate partidele - aceeaşi mizerie”, în noul Statut este introdusă noţiunea de fair-play, ceea ce va permite intrarea în competiţia politică a oricui va dori să participe la alegeri. 

 

Două traiectorii le sunt propuse membrilor NR: activezi în partid şi candidezi pentru a intra în structurile de conducere sau te oferi să intri în competiţia internă pentru a ajunge candidatul NR într-un colegiu. Prin pregătire şi perfecţionare, evaluare periodică şi garantarea de către Comisia de Integritate a corectitudinii competiţiei, candidaţii vor avea parte de aceeaşi grilă de selecţie. Deci un preşedinte de filială şi oricine dintr-un organism de conducere al NR nu vor apărea pe listele de candidaţi; ei nu vor concura pe nimeni în procesul electoral. Rolul preşedintelui de filială va fi să identifice candidaţi; el nu va dispune discreţionar de resursele organizaţiei, iar această postură va fi ocolită de un amator de sinecuri. 

 

Separarea funcţiilor de conducere din partid de traiectoria de candidat în alegeri reprezintă principala metodă de eliminare a corupţiei interne. Desemnarea cu un an înainte a candidaţilor în alegeri elimină traseismul. Pentru conducerea NR se vor face alegeri anuale. Pare un model ideal, dar el funcţionează în alte ţări, de ex. în SUA.

 

O comparaţie între Statutele partidelor din România aveţi în tabelul de aici. Singurele partide care şi-au structurat cele trei puteri din interior ca independente sunt NR şi UNPR. Diferenţa apare imediat – la NR controlul reciproc al celor trei puteri este garantat. [O observaţie: din Statutul partidului M10, rezultă că numirea membrilor Comisiei de Integritate se face de către preşedinte. Un singur om decide; dacă nu eşti în graţiile lui, nu ajungi în Comisie. E un Statut aproape identic cu al PSD şi PNL.]

 

Congresul Noii Republici din 19 sept. va stabili dacă noul Statut este preferabil celui din 2012, înregistrat la Tribunal. În aprilie 2015, după demisia preşedintelui fondator Mihail Neamţu şi plecarea multor membri, conducerea NR şi-a asumat greşelile, care au dus la abuzuri în partid, la eşecul din alegeri şi la diminuarea încrederii în partid, atât a membrilor, cât şi a electoratului. 

 

O parte dintre abuzuri sunt permise de însuşi Statutul deficitar, din 2012. (O comparaţie între vechiul şi noul Stat puteţi citi aici.) Modul de funcţionare al organizaţiei trebuie să fie de aşa natură încât să permită rezolvarea conflictelor din interior şi să ofere încredere. Cei care de-a lungul timpului au părăsit NR din cauza conflictelor fără cale de rezolvare statutară sau a deciziilor discreţionare ale puterii centrale s-ar putea întoarce acum.

 

Comisia de Reformă, organism nestatutar, are doar rolul de a organiza Congresul şi de a propune un Statut; nici membrii ei nici ai conducerii interimare nu au dreptul să candideze la Congresul din sept. În ultimii 25 de ani, nici un partid din România nu a mai procedat astfel după o criză internă. 

 

Chiar şi azi, legea partidelor omite transpunerea în interiorul partidelor a principiului separaţiei celor puteri într-o organizaţie politică, principiu confirmat de Curtea Constituţională şi de Avocatul Poporului. Cele trei puteri egale, ce se verifică reciproc, vor asigura o carieră corectă în partid oricui se va înscrie în NR. (Citiţi mai multe despre asta aici.)

 

La prima vedere pare că oferta politică din România se va îmbogăţi graţie legii prin care un partid poate fi înfiinţat numai cu 3 membri. Unii speră că astfel PSD se va sparge, dar şansele sunt minimale. Legea e defavorabilă doar partidelor de dreapta deoarece asocierea oamenilor corecţi rămâne foarte complicată; apariţia multor partide de dreapta va compromite şi mai mult acest curent, mai ales în perspectiva alegerilor din 2020. PSD chiar are nevoie de mai multe partiduleţe care să ia electorat de la PNL şi PDL.

 

Modelul politic din România a produs rezultate doar pentru ceea ce numim, în mare, stânga politică. Două treimi din populaţie nu mai vine la vot. Unii nu vor mai veni niciodată. Cum îi atragi pe ceilalţi, cînd te declari un partid de dreapta? NR oferă acum o procedură care să permită afirmarea oamenilor competenţi şi cinstiţi în politică. Şi în noul Statut, partidul apără „valorile şi principiile liberalismului clasic, ale creştin-democraţiei şi ale conservatorismului modern”. Oamenii cu simpatii de dreapta au acum un vehicul şi un mecanism prin care îşi pot pune în aplicare ideile. Pentru mine, Noua Republică a fost şi este o oportunitate.

Statul român a pierdut dreptul de a fi considerat un stat de drept. Alegerile parlamentare se vor desfășura în 2016 conform unei legi neconstituționale. Toate partidele vechi au votat împotriva deciziei Referendumul privind numărul maximum de 300 parlamentari. Senatorul Partidului Noua Republică a fost singurul parlamentar din opoziție care a votat împotriva Legii care menține numărul de 466 parlamentari.


Parlamentul actual a votat și Președintele Klaus Iohannis a promulgat o Lege a alegerilor parlamentare care nu respectă rezultatul Referendumului din 2009 privitor la numărul de maximum 300 de parlamentari, încălcând flagrant Constituţia României.


Suveranitatea națională a poporului român a fost încălcată astfel de către reprezentanții Statului român, ceea ce presupune desființarea practică a statului de drept, renunțarea la domnia legii în România.


Dacă legea fundamentală este astfel nesocotită de către Statul Român, cum se va mai putea cere cetățenilor de rând să respecte legile acestui stat care le nesocotește voința.


Partidul Noua Republică, prin reprezentanții săi, a semnalat în repetate rânduri, atât fostului președinte, cât și actualului președinte, gravitatea situației în care alegerile parlamentare se desfășoară după o lege neconstituțională.


Parlamentul și Guvernele din legislatura 2008-2012 au respins, însă, orice modificare a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, solicitată de cetățeni, inclusiv prin petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146 și nu au pus de acord Legea alegerilor parlamentare cu voinţa suverană a poporului, exprimată prin Referendumul din 2009.


Avocatul Poporului, solicitat și el, de către senatorul PNR, a refuzat să ceară examinarea la Curtea Constituţională a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ca neconstituţională întrucât nu respectă voinţa suverană a poporului exprimată prin Referendumul din 2009, detalii aici http://www.tody.ro/document/2013-08-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Raspuns-Avocatul-Poporului-solicitare-atacare-CC-Legea-35-2008


Chiar fostul Președinte al României, care a inițiat Referendumul din 2009, solicitat prin aceeași petiție, a refuzat să sesizeze Curtea Constituţională pentru rezolvarea conflictului între Preşedinţie şi Parlamentul României, care nu a pus în aplicare rezultatul acestuia și, astfel, alegerile din 2012 s-au desfășurat conform unei legi care nu mai era constituțională. Rezultatul a fost alegerea actualului Parlament.


Din păcate, în acest an, TOATE PARTIDELE VECHI, au votat în Senat pentru aprobarea unei noi legi care prevede alegerea unui număr de peste 466 de parlamentari, contrar voinței populare care a stabilit numărul maxim de 300 de parlamentari.


Singurul senator din opoziție care a votat împotrivă a fost Valeriu Todirașcu, de la Partidul Noua Republică, detalii la acest link: http://www.senat.ro/VoturiPlenDetaliu.aspx?AppID=85037dda-beb8-40fc-99ef-e05eac89c0a0


Deși actualul Președinte al României a fost îndemnat de Partidul Noua Republică să nu promulge legea și să sesizeze Curtea Constituțională, acesta a nesocotit solicitarea PNR și a promulgat o Lege neconstituțională, în total dispreț față de voința populară exprimată prin referendum.


Mai există, însă, în ceasul al doisprezecelea, o posibilitate de îndreptare a lucrurilor: Partidul Noua Republică cere cu fermitate Avocatului Poporului, singurul îndreptățit să mai facă aceasta, să atace la Curtea Constituțională a României constituționalitatea noii Legi a alegerilor parlamentare pentru a da posibilitatea CCR să se mai pronunțe o dată în privința necesității ca și această lege să respecte rezultatul Referendumului din 2009.


Fără acest demers, riscăm ca România să fie considerată o țară nedemocratică, unde domnește bunul plac al politicienilor, și nu un stat democratic, în care domnește legea.


Au dovedit partidele vechi că știu să respecte Constituția și voința suverană a poporului exprimată la referendum?


Au adus partidele vechi mai puțini politicieni corupți în Parlament și în Guvern în 2012?


Ce garantează cetățenilor că partidele vechi nu vor mai aduce și în 2016 penali în Parlament și Guvern?


Va fi oare mai rău dacă în 2016 am avea un Parlament plin de oameni integri și performanți, netributari partidelor vechi?


Va fi oare mai rău dacă întoarcem spatele partidelor vechi?


Mai lăsam partidele vechi să trimită corupți și penali în viitorul Parlament și Guvern?


Întoarce spatele partidelor vechi și fii tu schimbarea de care avem nevoie!


Cetățenii acestei țări merită, cu siguranță, un viitor mai bun, iar implicarea ta va permite României să depășească tranziția fără de sfârșit, în care aceiași indivizi conduc și jefuiesc țara doar pentru că numai ei se implică politic.


În 2012, Bucureștenii au trimis în Parlament un senator de la Noua Republică și au primit în schimb 70 de proiecte de legi și 5 plângeri penale depuse la DNA împotriva corupților din Guvern, detalii aici: http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016


Dacă cetățenii ar trimite în Parlament 100 de politicieni de la Noua Republică, oare cetățenilor le va fi mai rău?


Vino alături de Noua Republică și împreună vom înlocui clica politicienilor corupți cu oameni noi, integri și competenți.


1. ADERĂ LA NOUA REPUBLICĂ! Completează Cererea de Înscriere, pe care o găsești urmând linkul de mai jos și trimite-o la adresa de e-mail lorin.ciobanu@gmail.com. Vei fi contactat în cel mai scurt timp de către un reprezentant Noua Republică.

http://nouarepublica.2n.ro/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_26_55a6b725b7f60_55a6b723a0c68_ADEZIUNE.pdf


2. ÎNSCRIE-TE CA DELEGAT la Congresul din 19 septembrie 2015, din București


3. ÎNSCRIE-TE ÎN COMPETIȚIA PENTRU CONDUCEREA CENTRALĂ A PNR sau PENTRU UN ROL DE CANDIDAT AL PARTIDULUI LA FUNCȚII ELECTIVE ÎN STAT (la nivel central sau local) SAU ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN


Menționăm că noi, membrii Comisiei de Reformă, dar și cei din conducerea actuală a PNR, NU vom candida pentru funcții în conducerea centrală, oferind această oportunitate, la următorul Congres, celor care sunt mai buni decât noi.


Partidul Noua Republică

Bucureşti, 23 iulie 2015

Aderă la Noua Republică și noi vom lupta pentru ca tu să ai garanția că vei putea accede la puterea politică, din partid și din stat, în mod legitim și prin competiție corectă.


Corupția de stat din România, cunoscută de noi toți și dezvăluită astăzi de acțiunile DNA, are la bază corupția din interiorul partidelor.


Speranța de mai bine nu poate veni de la actuala clasă politică, iar ceea ce face DNA reprezintă o muncă sisifică atâta timp cât politicienii îndepărtați de justiție nu vor fi înlocuiți cu oameni competenți și cinstiți, politicieni pe care actualele partide nu au cum să-i furnizeze.


Dacă funcțiile de conducere din partide și pozițiile pe listele de candidați se obțin prin trafic de influență, mită și nepotism, în dispreț total pentru competențe și calități morale, odată ajunși la conducerea statului, oamenii politici promovați de partide vor conduce țara după aceleași principii păguboase ale clanurilor mafiote.


De ce să aderi la Noua Republică?


Organizația noastră a decis să atace răul de la rădăcină, să reformeze clasa politică oferind, prin exemplul propriu, o organizare internă democratică, în care pozițiile în partid nu se tranzacționează între mafioți, ci se câștigă pe baza criteriilor de integritate și evaluărilor obiective privind meritul personal.


Membrii noștri, înarmați cu experiența câștigată până acum, au inițiat și derulat o reformă profundă a partidului, prin adoptarea de către Comisia de Reformă a unui set de principii, care au fost incluse în proiectul noului Statut și vor fi supuse dezbaterii și votului Congresului reformator din 19 septembrie 2015 din București.


Astfel, proiectul noului Statut conține prevederi în premieră pentru România privind organizarea internă a unui partid politic:


- pentru eliminarea cauzelor corupției interne din Partid: aplicarea exemplară a principiilor democratice „checks & balances”, al separării, controlului și echilibrului puterilor;


- pentru eficienţa organizatorică şi evitarea conflictelor de interese în interiorul Partidului: membrii acestuia îşi vor asuma, din timp, una din cele două traiectorii posibile:


i) activist în cadrul Partidului ca membru al organismelor de conducere sau în departamentele partidului sau


ii) candidat al Partidului pentru diverse funcţii elective în stat, la nivel local sau central, sau pentru Parlamentul European.


- pentru eliminarea cauzelor traseismului și tranzacționării votului cetățenilor: candidaturile pentru aceste funcţii vor fi asumate şi validate de Partid, cu un an înaintea organizării alegerilor;


- pentru eliminarea cauzelor corupției din stat: selectarea candidaților pentru alegeri se va efectua după o triere atentă de către Comisia de Integritate prin eliminarea candidaților cu eventuale conflicte de interese sau incompatibilități sau a acelora care pot fi bănuiți că au desfășurat activități nedemne pentru un reprezentant al cetățenilor în organismele statului;


- pentru promovarea şi menţinerea unei conduceri interne eficiente şi oneste a Partidului: activitatea tuturor organismelor interne este evaluată anual de forurile superioare;


- pentru eliminarea cauzelor baronizării Partidului: prin alegeri anuale a conducerii acestuia;


- pentru eliminarea cauzelor preluării Partidului de către grupuri mafiote: acordarea dreptului de vot numai membrilor cu activitate dovedită în partid;


- pentru eliminarea cauzelor traseismului și tranzacționării votului cetățenilor: prin anunțarea candidaturilor cu un an înaintea datei alegerilor.


Prin modelul de organizare prevăzut în noul Statut al Partidului Noua Republică, net diferit de cel al altor partide, și cu participarea unor oameni ca tine se vor crea condițiile îndeplinirii misiunii oricărui partid politic, anume de a identifica, selecta şi promova în conducerea statului, pe criterii corecte, de merit și integritate, oameni capabili să reprezinte interesele legitime ale cetățenilor.


Cetățenii acestei țări merită, cu siguranță, un viitor mai bun, iar implicarea ta va permite României să depășească tranziția fără de sfârșit, în care aceiași indivizi conduc și jefuiesc țara doar pentru că numai ei se implică politic.


PROIECTUL NOULUI STATUT PNR (integral): http://nouarepublica.2n.ro/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_25_55a6b6a8e1245_55a6b6a24a270_STATUT.pdf


TABEL COMPARATIV – Reflectarea în Statutele partidelor a principiilor democratice „checks & balances”, a criteriilor de integritate și a măsurilor de eliminare a corupției: http://nouarepublica.2n.ro/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_28_55a8cc9707d14_55a8cc7797860_TABEL_COMPARATIV_statute_partide.pdf


Cum poți să te implici?


1. ADERĂ LA NOUA REPUBLICĂ! Completează Cererea de Înscriere, pe care o găsești urmând linkul de mai jos și trimite-o la adresa de e-mail lorin.ciobanu@gmail.com. Vei fi contactat în cel mai scurt timp de către un reprezentant Noua Republică.

http://nouarepublica.2n.ro/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_26_55a6b725b7f60_55a6b723a0c68_ADEZIUNE.pdf


2. ÎNSCRIE-TE CA DELEGAT la Congresul din 19 septembrie 2015, din București


3. ÎNSCRIE-TE ÎN COMPETIȚIA PENTRU CONDUCEREA CENTRALĂ A PNR sau PENTRU UN ROL DE CANDIDAT AL PARTIDULUI LA FUNCȚII ELECTIVE ÎN STAT (la nivel central sau local) SAU ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN


Menționăm că noi, membrii Comisiei de Reformă, dar și cei din conducerea actuală a PNR, NU vom candida pentru funcții în conducerea centrală, oferind această oportunitate, la următorul Congres, celor care sunt mai buni decât noi.


În acest mod, vom satisface nevoile legitime ale societății în privința integrității, promovării pe bază de merit și eficienței electorale.


Partidul Noua Republică

Bucureşti, 21 iulie 2015

Doar un partid organizat democratic poate promova democrația, statul de drept și bunăstarea cetățenilor. Niciun alt partid nu are prevederi statutare, similare cu ale Noii Republici, care să garanteze cetățenilor votanți că selecția internă se face pe criterii corecte, care să ducă la promovarea drept candidați a unor oameni politici capabili să reprezinte cu onoare cetățenii țării.
Sistemul democratic actual se bazează pe partidele politice. Acestea sunt organizații care au ca scop
selectarea și promovarea în funcțiile de decizie ale statului a persoanelor capabile să reprezinte
interesele cetățenilor. Ele sunt „pepiniera de cadre” a societății. De calitatea acestor partide depinde
calitatea celor care ocupă funcțiile publice.

Din păcate, după trecerea la pluralismul politic, toate partidele din România au păstrat, în mare
proporție, modul de organizare al Partidului Comunist, adoptat de FSN și transmis, ulterior,
celorlalte partide care au derivat sau au colaborat cu acesta.

Este vorba de sistemul piramidal de organizare care, la comuniști, se numea „centralismul
democratic", sistem ce promovează, după cum știm din regimul comunist, corupția și incompetența.

Corupția de stat, care este dezvăluită astăzi de acțiunile DNA, are la bază corupția din interiorul
partidelor, antiselecția pe care o realizează acestea în privința cadrelor pe care le propun electoratului pentru a fi alese în funcțiile de conducere ale statului.

Dacă funcțiile din partide și pozițiile pe listele de candidați se obțin prin trafic de influență, mită și
nepotism, în dispreț total pentru competențe și calități morale, odată ajunși la conducerea statului,
oamenii politici promovați de partide vor conduce țara după aceleași principii ale clanurilor mafiote.

Partidele organizate nedemocratic, corupte în interior, vor exporta la nivelul statului oligarhie,
corupție și incompetență.

Partidul Noua Republică este primul partid care a decis să atace răul de la rădăcină, să reformeze clasa politică oferind un exemplu de partid cu organizare internă democratică în care pozițiile în partid nu se tranzacționează între mafioți, ci se câștigă pe baza criteriilor de integritate și merit personal.

Partidul Noua Republică părăsește organizarea piramidală și adoptă, în organizarea internă, principiul democratic al separării și echilibrului puterilor, pentru a împiedica abuzurile de orice fel și pentru a garanta membrilor săi o carieră cinstită, meritocratică.

Principiile organizatorice cuprinse în noul Statut al PNR vor permite:
- eliminarea corupției interne din Partid: prin separarea funcțiilor de conducere în partid de
calitatea de candidat al partidului pentru alegerile locale, parlamentare sau europarlamentare;
- eliminarea preluării Partidului de către grupuri mafiote: prin acordarea dreptului de vot numai
membrilor cu activitate dovedită în partid;
- eliminarea corupției din stat: prin selectarea candidaților după o triere atentă de către Comisia
de Integritate a Partidului cu eliminarea candidaților cu eventuale conflicte de interese sau
incompatibilități, sau a acelora care pot fi bănuiți că au desfășurat activități nedemne pentru
un reprezentant al cetățenilor în organismele statului;
- eliminarea baronizării Partidului: prin alegeri anuale a conducerii acestuia;
- eliminarea traseismului și tranzacționării votului cetățenilor: prin anunțarea candidaturilor cu
un an înaintea datei alegerilor.

Căutând aplicarea acestor principii în organizarea internă a celorlalte partide politice din România, se poate constata, la linkul de mai jos, că niciun alt partid nu are prevederi statutare, similare cu ale Noii Republici, care să garanteze cetățenilor votanți că selecția internă se face pe criterii corecte, care să ducă la promovarea drept candidați a unor oameni politici capabili să reprezinte cu onoare cetățenii țării, detalii aici.

Partidul Noua Republică este, până acum, singurul partid care este preocupat de selectarea corectă, în beneficiul țării, a persoanelor pe care le va promova în fruntea statului.

Dacă doriți să construim împreună o Românie mai bună, o Nouă Românie demnă de a sta alături de
țările occidentale europene, veniți alături de noi prin completarea și trimiterea scanată, la adresa de
email a formularului de înscriere de aici.

Veți fi contactați și integrați rapid în Partid și veți putea candida la viitorul Congres al Partidului din 19 septembrie 2015.

Partidul Noua Republică
Bucureşti, 17 iulie 2015

Pages: 1 2 3 »

Tag Search